hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, účinnosť od 1.1.2024 súbor vo formáte PDF o veľkosti 330 kb [330 kB] VZN 28.12.2023 12:09:14
VZN miestne referendum Návrh VZN - miestne referendum súbor vo formáte PDF o veľkosti 86 kb [86 kB] VZN 28.11.2023 11:22:08
VZN o miestnych daniach ..... /2023 Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady súbor vo formáte PDF o veľkosti 261 kb [261 kB] VZN 28.11.2023 11:21:47
Dodatok č.1 k VZN 3-2016 o nakladaní s KO a DSO Dodatok č.1 k VZN 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom súbor vo formáte PDF o veľkosti 272 kb [272 kB] VZN 13.12.2022 21:29:36
Dodatok č. 1 2022 k VZN č.1 2019 o miestnych daniach a o poplatku za KO a DSO Dodatok č. 1 2022 k VZN č.1 2019 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady súbor vo formáte PDF o veľkosti 1042 kb [1042 kB] VZN 13.12.2022 21:06:54
Rozpočet na rok 2023 Rozpočet na rok 2023 súbor vo formáte PDF o veľkosti 188 kb [188 kB] VZN 13.12.2022 21:04:27
Návrh VZN o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev Návrh VZN o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev súbor vo formáte PDF o veľkosti 192 kb [192 kB] VZN 1.8.2022 15:11:40
Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Repejov súbor vo formáte PDF o veľkosti 361 kb [361 kB] VZN 1.8.2022 15:10:53
VZN o vyhradení miest a umiestňovaní volebných plagátov Všeobecne záväzného nariadenia č 1/2022 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Repejov súbor vo formáte PDF o veľkosti 456 kb [456 kB] VZN 28.4.2022 15:39:12
Návrh VZN o zneškodňovaní odpadových vôd Návrh VZN o zneškodňovaní odpadových vôd súbor vo formáte PDF o veľkosti 144 kb [144 kB] VZN 13.9.2021 9:48:43

Strana 1 z 3

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek