hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Dodatok č.1 k VZN 3-2016 o nakladaní s KO a DSO Dodatok č.1 k VZN 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom súbor vo formáte PDF o veľkosti 272 kb [272 kB] VZN 13.12.2022 21:29:36
Dodatok č. 1 2022 k VZN č.1 2019 o miestnych daniach a o poplatku za KO a DSO Dodatok č. 1 2022 k VZN č.1 2019 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady súbor vo formáte PDF o veľkosti 1042 kb [1042 kB] VZN 13.12.2022 21:06:54
Rozpočet na rok 2023 Rozpočet na rok 2023 súbor vo formáte PDF o veľkosti 188 kb [188 kB] VZN 13.12.2022 21:04:27
Návrh VZN o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev Návrh VZN o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev súbor vo formáte PDF o veľkosti 192 kb [192 kB] VZN 1.8.2022 15:11:40
Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Repejov súbor vo formáte PDF o veľkosti 361 kb [361 kB] VZN 1.8.2022 15:10:53
VZN miestne referendum Návrh VZN miestne referendum súbor vo formáte PDF o veľkosti 86 kb [86 kB] VZN 1.8.2022 15:09:54
VZN o vyhradení miest a umiestňovaní volebných plagátov Všeobecne záväzného nariadenia č 1/2022 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Repejov súbor vo formáte PDF o veľkosti 456 kb [456 kB] VZN 28.4.2022 15:39:12
Návrh rozpočtu na rok 2022 Návrh rozpočtu obce Repejov na rok 2022 súbor vo formáte PDF o veľkosti 277 kb [277 kB] VZN 15.11.2021 13:26:11
Návrh VZN o zneškodňovaní odpadových vôd Návrh VZN o zneškodňovaní odpadových vôd súbor vo formáte PDF o veľkosti 144 kb [144 kB] VZN 13.9.2021 9:48:43
VZN č. 3/2020 VZN č. 3/2020 o verejnom poriadku na území obce Repejov súbor vo formáte PDF o veľkosti 333 kb [333 kB] VZN 10.9.2020 13:59:05

Strana 1 z 3

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek