hlavný obrázok stránky

Voľby do NR SR 2020

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

 

Dokumenty:

Vyhlásenie volieb 

Informácia pre voliča 

Інформації про воліча

Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov

 

Adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: urad@repejov.sk

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : urad@repejov.sk

Voľby>Voľby do NR SR 2020

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek