hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaAudítorská správa za rok 2017

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Repejov

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 302 kb [302 kB]

Zverejnené: 17.12.2018 12:17:05


Návrh - Záverečný účet obce za rok 2017

Nárvh Záverečného účtu obce za rok 2017

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 724 kb [724 kB]

Zverejnené: 31.5.2018 10:09:58


Záverečný účet obce za rok 2014

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 372 kb [372 kB]

Zverejnené: 12.1.2017 13:34:34


Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 449 kb [449 kB]

Zverejnené: 12.1.2017 13:34:23


Audítorská správa za rok 2015

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou uzávierkou k 31.12.2015, zo dňa 20.12.2015

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 526 kb [526 kB]

Zverejnené: 12.1.2017 12:49:56


Audítorská správa za rok 2015

Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu za rok 2015, zo dňa 19.12.2016

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 662 kb [662 kB]

Zverejnené: 12.1.2017 12:47:52


Audítorská správa za rok 2014

Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu za rok 2014, zo dňa 16.12.2015

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 442 kb [442 kB]

Zverejnené: 12.1.2017 12:43:17


Audítorská správa za rok 2014

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou uzávierkou k 31.12.2014, zo dňa 16.12.2015

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 339 kb [339 kB]

Zverejnené: 12.1.2017 12:40:01


Audítorská správa za rok 2012

Správa nezávislého audítora za rok 2012

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 261 kb [261 kB]

Zverejnené: 12.1.2017 12:34:27


Rozpočet 2015

Záverečný účet obce 2015

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 449 kb [449 kB]

Zverejnené: 21.12.2016 11:53:07Strana 1 z 2

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek