hlavný obrázok stránky

Správne konanie vo veci výrubu drevín

Vybavuje: Peter Cipka

Prihlásenie sa do správneho konania resp. pripomienky adresovať na:

Obec Repejov

Repejov 32

067 04 Oľka

057 73 98 112

urad@repejov.sk

 

Správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 12.08.2020 Obec Repejov - Ing. Vladimír Hičák, Andreja Hlinku 1516/21, 95 115 Mojmírovce

Správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 23.10.2020 Obec Repejov - Martin Doruľa, Mestisko 94,

Životné prostredie>Správne konanie vo veci výrubu drevín

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek