hlavný obrázok stránky

Voľby do EP 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Informácia pre voliča

Інформації про воліча

Menovanie zapisovateľky 

 

Adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: urad@repejov.sk

Voľby>Voľby do EP 2019

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek