hlavný obrázok stránky

Riešenie migračných výziev

Riešenie migračných výziev v obci Repejov

 

Obec Repejov realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091CXI6-91-108. Konkrétnym cieľom projektu je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Podporenou skupinou sú štátni príslušníci tretích krajín  odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie v počte 3 osôb.

 

Názov projektu Riešenie migračných výziev v obci Repejov
Hlavný cieľ projektu Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
Výška NFP 7 800,00 EUR
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100 %
Miesto realizácie Repejov
Webové sídlo RO

https://www.mirri.gov.sk

Webové sídlo SO

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/integrovany-regionalny-operacny-program/index.html

 

 

Projekty EU>Riešenie migračných výziev

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek