hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Povolenie na výrub drevín Žiadosť o vydanie povolenia na výrub drevín súbor vo formáte PDF o veľkosti 995 kb [995 kB] Tlačivá 13.2.2018 9:59:21
VZN miestne komunikácie VZN o používaní miestnych komunikácií a chodníkov na území obce Repejov súbor vo formáte PDF o veľkosti 252 kb [252 kB] VZN 15.1.2018 9:47:30
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Repejov súbor vo formáte PDF o veľkosti 436 kb [436 kB] VZN 15.1.2018 9:26:19
Dohoda o urovnaní Martin Vaľo - VAMAR Dohoda o urovnaní v zmysle §585 Občianského zákonníka súbor vo formáte PDF o veľkosti 286 kb [286 kB] Zmluvy 12.1.2017 13:56:33
Zmluva o finančnej výpomoci, Martin Vaľo - VAMAR Zmluva o finančnej výpomoci vo výške 7 176,29 € súbor vo formáte PDF o veľkosti 313 kb [313 kB] Zmluvy 12.1.2017 13:50:31
Zmluva o pôžičke Martin Vaľo Zmluva o pôžičke vo výške 11 273,24 € súbor vo formáte PDF o veľkosti 1783 kb [1783 kB] Zmluvy 12.1.2017 13:47:59
Zmluva o pôžičke - Miroslav Pipta MP+K Zmluva a dodatok č.1 o pôžičke 56955,00 € zo dňa 31.12.2011 súbor vo formáte PDF o veľkosti 603 kb [603 kB] Zmluvy 12.1.2017 13:42:55
Kúpna zmluva č. 001/2016 Kúpna zmluva - Mosná Helena súbor vo formáte PDF o veľkosti 202 kb [202 kB] Predaj majetku 4.1.2017 12:30:00
Zmluva o nájme - Vladimír Ihnat Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 15.7.1999 súbor vo formáte PDF o veľkosti 3591 kb [3591 kB] Zmluvy 27.12.2016 11:24:53
Zmluva o nájme - ReSocia, n.o. Zmluva o nájme nehnuteľnosti zo dňa 9.7.2015 súbor vo formáte PDF o veľkosti 1346 kb [1346 kB] Zmluvy 27.12.2016 10:50:49

Strana 2 z 3

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek