hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaIP10792-Repejov-projekt-V3

Úprava vedenia NN a DP

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 335 kb [335 kB]

Zverejnené: 9.4.2021 10:49:36


IP10792-Repejov-projekt-V2

Úprava vedenia NN a DP

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 291 kb [291 kB]

Zverejnené: 9.4.2021 10:45:33


IP10792-Repejov-projekt-V1

Úprava vedenia NN a DP

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 497 kb [497 kB]

Zverejnené: 9.4.2021 10:44:24


Audítorská správa za rok 2019

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Repejov

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 651 kb [651 kB]

Zverejnené: 31.12.2020 12:01:37


Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska na území Obce Repejov

Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska na území Obce Repejov

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 231 kb [231 kB]

Zverejnené: 13.5.2020 5:19:09


Návrh Prevádzkového poriadku pohrebiska

Návrh VZN Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Repejov

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 256 kb [256 kB]

Zverejnené: 13.5.2020 5:18:12


Návrh Záverečného účtu obce Repejov za rok 2019

Návrh Záverečného účtu obce Repejov za rok 2019

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 240 kb [240 kB]

Zverejnené: 11.5.2020 13:17:19


Audítorská správa za rok 2018

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Repejov

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 290 kb [290 kB]

Zverejnené: 10.12.2019 13:53:25


Návrh záverečného účtu obce za rok 2018

Návrh ZUO 2018

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 370 kb [370 kB]

Zverejnené: 16.5.2019 10:04:20


OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY PSK

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 2244 kb [2244 kB]

Zverejnené: 15.4.2019 12:03:20Strana 1 z 3

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek