hlavný obrázok stránky

Úvodná stránka

 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Repejov!

 

 

 

 

Vážený občania,

v nasledujúcich termínoch a časoch je v obci Repejov naplánované prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy:

(po kliknutí na odkaz sa zobrazia súpisné čísla)

  

 17. januára 2022 od 8:00 h do 16:00 h 

18. januára 2022 od 8:00 h do 16:00 h

19. januára 2022 od 8:00 h do 16:00 h

20. januára 2022 od 8:00 h do 16:00 h

21. januára 2022 od 8:00 h do 16:00 h

26. januára 2022 od 8:10 h do 16:00 h

27. januára 2022 od 8:00 h do 16:00 h

 

 

 

 

Važení občania, radi by sme Vám dali do pozornosti vydanie novej knihy

Rusínsko-repejovské príbehy

spisovateľky Violy Haršániovej. Záujemcovia si môžu knihu zakúpiť na Obecnom úrade za cenu 15 €.

Víťažok z predaja knihy bude použitý na opravu a údržbu chrámov v Repejove a Pravrovciach.

 

 

Rusínsko-repejovské príbehy

 

Repejov:

Obec je doložená z roku 1454 ako Repo, neskôr ako Repejov (1808); maďarsky Repejö. Obec patrila panstvu Stropkov, od 16. storočia panstvu Humenné, od 18. storočia Szirmayovcom.

V roku 1557 mala obec 2 porty, v roku 1715 mala 2 opustené a 20 obývaných domácností, v roku 1787 mala 41 domov a 280 obyvateľov, v roku 1828 mala 42 domov a 323 obyvateľov. V polovici 19. storočia sa mnohí vysťahovali. Obec bola počas ruskej ofenzívy v rokoch 1914 – 15 zničená.

Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, drevorubačstvom a pálením uhlia. Za aktívnu odbojovú činnosť obec vyznamenali Pamätnou medailou SNP (Slovenského národného povstania).

K Repejovu bola pričlenená obec Pravrovce:

Obec je doložená z roku 1408 ako Prauroc, neskôr ako Prawrowcze (1773); maďarsky Pravróc, Jobbos. Obec patrila panstvu Stropkov, od roku 1767 Dessewffyovcom, v 19. storočí Ružičkovcom.

V roku 1715 mala mlyn, 3 opustené a 7 obývaných domácností, v roku 1787 mala 34 domov a 232 obyvateľov, v roku 1828 mala 36 domov a 272 obyvateľov. živili sa roľníctvom a prácou v lesoch. V rokoch 1914 – 15 za ruskej ofenzívy bola obec úplne zničená.

Po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali tradičnými zamestnaniami. V roku 1964 obec bola pričlenená k Repejovu.

 

Index>Úvodná stránka

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek