hlavný obrázok stránky

Voľby do NR SR 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Informácie pre voliča

Právo voliť, Právo byť volený, Spôsob voľby, Hlasovací preukaz, Voľba poštou, Spôsob hlasovania

 

Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam kandidujúcich politických subjektov, Zoznam zaregistrovaných kandidátov, Oznámenie o späťvzatí kandidátnej listiny, vzdaní sa a odvolaní kandidatúry

Email na zasielanie delegačných listín: volby@repejov.sk

Email na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: volby@repejov.sk

Okrsková zápisnica

Voľby>Voľby do NR SR 2023

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek