hlavný obrázok stránky

Prehlásenie o prístupnosti

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle obce Repejov. Toto webové sídlo (www.repejov.sk) vlastní a obsahovo spravuje Obec Repejov.
Webové sídlo obce Repejov (www.repejov.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky. Obec tieto nedostatky v čo najkratšom čase odtráni.
Ospravedlňujeme sa dotknutým občanom za problémy pri prezeraní týchto podstránok. V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webového sídla na adrese: starosta@repejov.sk

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek