hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaNávrh Prevádzkového poriadku pohrebiska

Návrh VZN Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Repejov

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 256 kb [256 kB]

Zverejnené: 13.5.2020 5:18:12


Návrh Záverečného účtu obce Repejov za rok 2019

Návrh Záverečného účtu obce Repejov za rok 2019

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 240 kb [240 kB]

Zverejnené: 11.5.2020 13:17:19


Audítorská správa za rok 2018

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Repejov

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 290 kb [290 kB]

Zverejnené: 10.12.2019 13:53:25


Návrh záverečného účtu obce za rok 2018

Návrh ZUO 2018

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 370 kb [370 kB]

Zverejnené: 16.5.2019 10:04:20


OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY PSK

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 2244 kb [2244 kB]

Zverejnené: 15.4.2019 12:03:20


Audítorská správa za rok 2017

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Repejov

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 302 kb [302 kB]

Zverejnené: 17.12.2018 12:17:05


Záverečný účet obce za rok 2014

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 372 kb [372 kB]

Zverejnené: 12.1.2017 13:34:34


Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 449 kb [449 kB]

Zverejnené: 12.1.2017 13:34:23


Audítorská správa za rok 2015

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou uzávierkou k 31.12.2015, zo dňa 20.12.2015

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 526 kb [526 kB]

Zverejnené: 12.1.2017 12:49:56


Audítorská správa za rok 2015

Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu za rok 2015, zo dňa 19.12.2016

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 662 kb [662 kB]

Zverejnené: 12.1.2017 12:47:52Strana 2 z 3

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek