hlavný obrázok stránky

Вольбы до орґанів самосправы сел

Вольбы

до орґанів самосправы сел

Інформації про воліча

І

Датум і час волеб

Вольбы до орґанів самосправы будуть

в суботу 10. новембра 2018 од 7:00 до 22:00 годины

ІІ

Право волити

Право волити до oрґанів самосправы сел/міст мать жытель села/міста, котрый мать місце стабілного бываня в селї/містї, і найпізнїше в день волеб досяг 18 років віку.

Конфліктом з правом волити є законне оклїщіня особной слободы выпливаюче з охраны верейного здравя.

ІІІ

Право быти воленым

За посланця сільского/містьского заступительства, в главнім містї Словацькой републікы Братїславі і в містї Кошіцї містногo заступительства, може быти зволеный жытель села/міста, котрый мать місце стабілного бываня в селї, в котрім кандідує і найпізнїше в день волеб досяг 18 років віку.

За старосту села, пріматора міста, може быти зволеный жытель села, котрый найпізнїше в день волеб досяг 25 років віку.

Конфліктом з правом быти воленым є:

Ÿ заарештованя,

Ÿ правоплатне одсуджіня за напланованый кріміналный чін, покы одсуджіня не было загладжене,

Ÿ однятя способности робити правны дїла.

ІV

Способ голосованя

Воліч може волити лем у селї свого стабілного бываня у волебнім раёнї, в списку котрого є записаный.

Воліч по вступі до волебной містности є повинный превказати обводній волебній комісії свою тотожность обчаньсков леґітімаціов або документом о перебываню чуджінця.

Потім обводна волебна комісія закружкує чісло воліча в списку волічів і выдасть волічови два листы на голосованя - лист на голосованя на вольбы до сільского (містьского) заступительства і лист на  голосованя на вольбы старосты села (пріматора міста) і порожню копертку з уряднов печатков села (міста).

Перевзятя листів на голосованя і коперткы потвердить воліч в списку волічів властноручным підписом.

Каждый воліч повинен піти перед голосованём до выдїленой части містности, в котрій може управити лист на голосованя. Волічови, котрый не вступить до того простору, обводна волебна комісія не доволить голосовати.

На листї на голосованя при вольбах посланцїв сільского (містьского або містного) заступительства може воліч закружковати найвеце тілько чісел кандідатів, кілько посланцїв мать быти в даннім волебнім обводї зволеных. (Чісло посланцїв, котре ся волить у волебнім обводї, є уведжене на листї на голосованя.)

На листї на голосованя при вольбах старосты села (пріматора міста або старосты містьской части) може воліч закружковати чісло лем єдного кандідата.

У выдїленій части містности, котра служить на управу листів на голосованя, вложить воліч до коперткы єден лист на голосованя у вольбах до сільского (містьского) заступительства і єден листок на голосованя у вольбах старосты села (пріматора міста).

На пожаданя воліча обводна волебна комісія му выдасть за неправилно управлены листы на голосованя іншы. Неправилно управлены листы на голосованя воліч вложить на місто выдїлене на одложіня несхоснованых листів на голосованя.

Воліч, котрый не може сам управити лист на голосованя із здравотных прічін або зато, же не може чітати ці писати і перед голосованём поінформує о тім фактї обводну волебну комісію, має право взяти із собов до выдїленой части на управу листів на голосованя іншу способну особу, жебы подля ёго інштрукцій управила лист на голосованя і вложыла го до коперткы. Обидві особы перед вступом до выдїленой части на управу листів на голосованя член обводной волебной комісії поучіть о способі голосованя, о основі трестного скутку марїня приправы і ходу волеб. Членове обводной волебной комісії не сміють волічам управлёвати листы на голосованя.

Місто воліча, котрый не може із здравотных прічін сам вложыти копертку до волебной урны, може ю до нёй на ёго жадость і в ёго притомности вложыти інша особа, але не член волебной комісії.

Воліч, котрый не може прийти до волебной містности із важных, главно здравотных прічін, має право пожадати обводну волебну комісію голосовати до переносной волебной урны, а то лем на теріторії волебного обводу, про котрый была обводна волебна комісія створена.

Воліч повинен одложыти несхоснованы листы на голосованя або неправилно управлены листы на голосованя до запечатованой ладічкы на несхоснованы або неправилно управлены листы на голосованя, інакше ся допустить переступлїня, за котре дістане покуту 33 евра.

 

Komunálne voľby 2018>Вольбы до орґанів самосправы сел

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek