hlavný obrázok stránky

Інформації про воліча

Вольбы

до орґанів самосправных країв

Інформації про воліча

І

Датум і час волеб

Вольбы до орґанів самосправных країв будуть

в суботу 4. новембра 2017 од 7:00 до 22:00 годины

ІІ

Право волити

Право волити до орґанів самосправных країв мать обчан Словацькой републікы і чуджінець, котрого місце стабілного бываня належить до теріторії самосправного краю або мать місце стабілного бываня у воєньскім обводї, котрый односно волеб до орґанів самосправного краю спадать до ёго теріторії (дале лем „жытель самосправного краю“) і найпізнїше в день волеб досяг 18 років віку.

Конфліктом з правом волити є:

Ÿ законне оклїщіня особной слободы выпливаюче з охраны верейного здравя,

Ÿ заарештованя за барз важный злочін.

ІІІ

Право быти воленым

За посланця заступительства самосправного краю може быти зволеный жытель самосправного краю, котрого місце стабілного бываня належить до теріторії самосправного краю або мать місце стабілного бываня у воєньскім обводї, котрый належить до теріторії волебного обводу в котрім кандідує, і найпізнїше в день волеб досяг 18 років віку.

За председу самосправного краю може быти зволеный жытель самосправного краю, котрый найпізнїше в день волеб досяг 25 років віку.

Конфліктом з правом быти воленым є:

Ÿ заарештованя,

Ÿ правоплатне одсуджіня за напланованый кріміналный чін, покы одсуджіня не было загладжене,

Ÿ однятя способности робити правны дїла.

ІV

Способ голосованя

Воліч може волити лем в селї/містї свого стабілного бываня у волебнім раёнї, в списку котрого є записаный.

Воліч по вступі до волебной містности є повинный превказати обводній волебній комісії свою тотожность обчаньсков леґітімаціов або документом о перебываню чуджінця.

 

Потім обводна волебна комісія закружкує чісло воліча в списку волічів і выдасть волічови два листы на голосованя - лист на голосованя на вольбы до заступительства і лист на голосованя на вольбы председы самосправного краю і порожню копертку з уряднов печатков села (міста або містьской части). Перевзятя листів на голосованя і коперткы потвердить воліч у списку волічів властноручным підписом.

Каждый воліч повинен піти перед голосованём до выдїленой части містности, в котрій може управити лист на голосованя. Волічови, котрый не вступить до того простору, обводна волебна комісія не доволить голосовати.

На листї на голосованя при вольбах до заступительства може воліч закружковати найвеце тілько чісел кандідатів, кілько посланцїв мать быти в данім волебнім обводї зволеных. (Чісло посланцїв, котре ся волить у волебнім обводї, є уведжене на листї на голосованя.)

На листї на голосованя при вольбах председы може воліч закружковати чісло лем єдного кандідата.

У части выдїленій на управу листів на голосованя вложить воліч до коперткы єден лист на голосованя при вольбах председы самосправоного краю. Воліч голосує так, же як одыйде з выдїленой части містности, котра служить на управу листів на голосованя, вложить копертку до волебной урны.

На пожаданя воліча обводна волебна комісія му выдасть за неправилно управлены листы на голосованя іншы. Неправилно управлены листы на голосованя воліч вложить на місто выдїлене на одложіня несхоснованых листів на голосованя.

Воліч, котрый не може сам управити лист на голосованя із здравотных прічін або зато, же не може чітати ці писати і перед голосованём поінформує о тім фактї обводну волебну комісію, має право взяти із собов до выдїленой части на управу листів на голосованя іншу способну особу, жебы подля ёго інштрукцій управила лист на голосованя і вложыла го до коперткы. Обидві особы перед вступом до выдїленой части на управу листів на голосованя член обводной волебной комісії поучіть о способі голосованя, о основі трестного скутку марїня приправы і ходу волеб. Членове обводной волебной комісії не сміють волічам управлёвати листы на голосованя.

Місто воліча, котрый не може із здравотных прічін сам вложыти копертку до волебной урны, може ю до нёй на ёго жадость і в ёго притомности вложыти інша особа, але не член волебной комісії.

Воліч, котрый не може прийти до волебной містности із важных, главно здравотных прічін, має право пожадати обводну волебну комісію голосовати до переносной волебной урны, а то лем на теріторії волебного обводу, про котрый была обводна волебна комісія створена.

Воліч повинен одложыти несхоснованы листы на голосованя або неправилно управлены листы на голосованя до запечатованой ладічкы на несхоснованы або неправилно управлены листы на голосованя, інакше ся допустить переступлїня, за котре дістане покуту 33 евра.

Voľby do orgánov VÚC>Інформації про воліча

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek